ບໍລິສັດ ເຄພີຈີ ການສື່ສານ ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ເຄພີຈີ ການສື່ສານ ຈຳກັດ ເປັນບໍລິສັດຜູ້ນຳເຂົ້າ ແລະ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍວິທະຍຸສື່ສານ ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານ, ບໍລິສັດພວກເຮົາໄດ້ດຳເນີນງານໂດຍຜູ້ມີປະສົບການໃນດ້ານວິທະຍຸສື່ສານ, ພວກເຮົາມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າດ້ວຍສິນຄ້າຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີຄຸນະພາບ ພ້ອມກັບການໃຫ້ບໍລິການທີ່ເປັນເລີດ.

ບໍລິສັດ ເຄພີຈີ ການສື່ສານ ຈຳກັດ ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍຢ່າງເປັນທາງການຂອງ Hytera ໃນ ສປປ.ລາວ ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາເພື່ອຕ້ອງການສົ່ງເສີມວົງການໂທລະຄົມລາວ ດ້ານວິທະຍຸສື່ສານ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃນການນຳໃຊ້ວິທະຍຸສື່ສານເຂົ້າໃນວຽກງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມີເປົ້າໝາຍໃນການດຳເນີນວຽກງານ ຕາມນະໂຍບາຍຄື: ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ດີທີ່ສຸດ ພ້ອມດ້ວຍການບໍລິການຫຼັງການຂາຍທີ່ເປັນເລີດ. ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາເນັ້ນໃສ່ການໃຫ້ບໍລິການມາເປັນສ່ວນສຳຄັນທີ່ສຸດ, ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາລ້ວນແຕ່ເປັນອົງກອນໃຫຍ່ບໍ່ວ່າຈະເປັນພາກລັດ ຫຼື ເອກະຊົນໃນ ສປປ.ລາວ ຈຳນວນຫຼາຍ, ເຊິ່ງທ່ານສາມາດໝັ່ນໃຈໄດ້ໃນການໃຫ້ບໍລິການຂອງພວກເຮົາເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍໃຫຍ່ຂອງຜະລິດຕະພັນ ວິທະຍຸສື່ສານ Hytera

ບໍລິການ ຂອງ ບໍລິສັດ ເຄພີຈີ ການສື່ສານ ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ເຄພີຈີ ການສື່ສານ ຈຳກັດ ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງສູນໃຫ້ບໍລິການຫຼັງການຂາຍ ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່: ຊັ້ນ 1 ຕືກ ຄຳໄພ ຊະນະ, ບ້ານ ທົ່ງສາງນາງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເພື່ອດູແລເບິ່ງແຍງລູກຄ້າ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ມີປັນຫາດ້ານການໃຊ້ງານຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ, ບໍວ່າຈະເປັນການກວດກາຊ້ອມແປງ, ວິທະຍຸສື່ສານໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ຈຳໜ່າຍອຸປະກອນສື່ສານ ຜະລິດຕະພັນຂອງ Hytera ແລະ ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ

ຜະລິດຕະພັນ