ລະບົບທັ້ງ LTE-Broadband & ວິທະຍຸສື່ສານອັດສະລິຍະ

ລະບົບທັ້ງ LTE-Broadband & ວິທະຍຸສື່ສານອັດສະລິຍະ

ການປະດິດສ້າງທີ່ມີນະວັດຕະກຳເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດຂອງພາລະກິດອັນສຳຄັນຂອງເຄືອຂ່າຍ

ດ້ວຍການລວມເທັກໂນໂລຢີແນຣໂຣແບນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ເຊັ່ນ DMR, PDT, TETRA ແລະ  MPT ແລະ ເທັກໂນໂລຢີບຣອດແບນ ເຊັ່ນ 3G/LTE ແລະ WLAN, Hytera ໃຫ້ບໍລິການແກ້ໄຂບັນຫາການບໍລິການ (ສຽງ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ວິດີໂອ) ແບບຄົບວົງຈອນ ດ້ວຍເຄື່ອຂ່າຍທີ່ມີຄວາມສະຫຼາດໃນການສະແດງອອກ.

ໂຊລູຊັ່ນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ລະບົບສຽງ, ການເຊື່ອມຕໍ່ເມົາຕິມິເດຍ, ການຕອບໂຕ້ຂໍ້ມູນແບບເວລາຈິງ, ການເຮັດວຽກຮ່ວມ, ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ ພາຍໃຕ້ໂອກາດຕ່າງໆໃນລັກສະນະທີ່ເປັນໜຶ່ງດຽວ, ນອກຈາກນີ້, Hytera ຍັງປັບແຕ່ງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາພັດທະນາເຄືອຂ່າຍໄດ້ຢ່າງລາບລື້ນ ແລະ ຮັກສາມໍລະດົກໄວ້.

ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ